Pobierz program mpFaktura

Program mpFaktura dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

Pobierz v17.7.3 (78.1 MB) - dla Windows

Pobierz v17.7.3 (68.1 MB) - dla macOS

Pobierz v17.7.3 (68.1 MB) - dla macOS (Retina)

Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instalauje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpFaktura będzie także w takiej wersji zainstalowana. Dzięki temu będzie wydajniejsza, a praca w niej znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windws XP lub nowszy, OS X 10.7 (Lion) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 200 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpFaktura określają jednocześnie datę ich wydania, np. wersja 17.7.3 oznacza, że program został wydany 3 lipca 2017 roku.

Wersja 17.7.3

 • [Poczta] Wprowadzono obsługę skrzynek pocztowych (IMAP, POP3);
 • [Poczta] Wprowadzono możliwość określania stopek dla wiadomości e-mail;
 • [Poczta] Wprowadzono możliwość dodawania załączników do wiadomości e-mail;
 • [Poczta] Wprowadzono funkcję łączenia wiadomości w wątki;
 • [Ogólne] Dodano podświetlanie filtrów i wyszukiwarki w przypadku braku rekordów spełniających te warunki;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu ShopGold;
 • [Zamówienia] Dodano import pozycji na zamówieniach z programu WF-MAG;
 • [Zamówienia] Dodano eksport pozycji z zamówień do formatów CSV i XML;
 • [Korespondencja] Poprawiono obsługę korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • [Sprzedaż] Dodano obsługę eksportów dokumentów handlowych do programu ComarchEDI;

Wersja 17.5.24

 • [Ogólne] Możliwość ustalenia kolejności pozycji na wydrukach dokumentów;
 • [Ogólne] Możliwość wyszukiwania na listach produktów w dokumentach;
 • [Ogólne] Wizualizacja wymaganych pól, filtrów, pól wyszukiwania itp.;
 • [Ogólne] Możliwość ukrywania prawego panelu z narzędziami wyświetlanego w różnych miejscach programu;
 • [Ogólne] Możliwość rozszerzenia listy produktów w dokumentach skrótem klawiszowym oraz zapamiętywania związanego z tym ustawienia;
 • [Ogólne] Możliwość wyświetlenia zdjęć do produktów w indeksie mag., dok. handlowych, ofertach itp.;
 • [Sprzedaż i zakup] Możliwość wyświetlenia na widoku dokumentów handlowych kolumny ukazującej podpięte dokumenty magazynowe (i analogicznie w dokumentach magazynowych);
 • [Sprzedaż] Możliwość przeliczenia pozycji na dok. handlowych przy zmianie waluty;
 • [Sprzedaż] Możliwość wyświetlenia tylko zmienionych pozycji na fakturach korygujących;
 • [Magazyn] Narzędzie do hurtowej aktualizacji informacji o produktach;
 • [Magazyn] Narzędzie do hurtowej aktualizacji cen (ręcznej lub na podstawie plików CSV lub Excel);
 • [Magazyn] Możliwość definiowania dostawców do produktów;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu Cdiscount;
 • [Książka korespondencji] Możliwość przekazywania korespondencji pomiędzy oddziałami w firmie;

Wersja 17.4.3

 • [Eksport] Możliwość eksportu dokumentów handlowych do programów WAPRO Kaper i WAPRO Fakir;
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawiania zbiorczych korekt;
 • [Sprzedaż] Możliwość określenia odbiorcy i płatnika w dokumentach handlowych, zamówieniach, ofertach;
 • [Sprzedaż] Możliwość podejrzenia historii cen danego produktu;
 • [Zamówienia] Możliwość generowania dokumentów magazynowych;
 • [Zamówienia] Możliwość generowania raportu zestawienia produktów;
 • [Zamówienia] Możliwość wprowadzenia numeru obcego zamówienia;
 • [Magazyn] Możliwość tworzenia cenników zakupu;
 • [Magazyn] Rozbudowa cenników i możliwość określania narzutów na grupy produktowy i indywidualne produkty;
 • [Magazyn] Możliwość błyskawiczonego określania cen produktów dla danego cennika;
 • [Magazyn] Możliwość wyświetlenia dostępnych ilości produktów złożonych;
 • [Magazyn] Możliwość zarządzania rezerwacjami produktów;
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracje ze sklepami Shoper, AtomStore, PrestaShop, WooCommerce, Sklepicom Pro;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Integracje] Automatyczny import danych z eBay;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 17.1.10

 • Nowość! Eksport do Comarch Optima;
 • Nowość! Eksport do Insert (Rachmistrz, Rewizor);
 • Nowość! Integracja w firmą InPost oraz Paczkomatami;
 • Nowość! Integracja z Shoper, WooCommerce, PrestaShop, AtomStore;
 • Nowość! Import danych z programu WF MAG;
 • Nowość! Obsługa not obciażeniowych;
 • Nowość! Moduł umożliwiający udostępnianie magazynów;
 • Nowość! Możliwość określania zasady ustalania cen w cennikach pod grupy produktowe lub pojedyncze produkty;
 • Nowość! Obsługa podzadań;
 • Nowość! Licznik wypowiedzi;
 • Nowość! System monitorowania zmian w rekordach;
 • Rozbudowano moduł zgłoszeń serwisowych;
 • Rozbudowano obsługę faktur eksportowych (pola EORI, kod taryfy celnej, kraj pochodzenia);
 • Rozbudowano moduł CRM o funkcje szybkich podzadań, wypowiedzi itp.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ w cenach zakupu;

Wersja 15.12.7

 • Nowość! Dodano narzędzie Zarządzania wtyczkami do samodzielnego instalowania i odinstalowywania wtyczek;
 • Nowość! Dodano narzędzie Zarządzania rozszerzeniami pozwalające na samodzielne tworzenie rozszerzeń i podpinanie się pod zewnętrzne bazy danych;
 • Nowość! Dodano narzędzie planowania zakupów;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.11.30

 • Nowość! Dodano generator dokumentów i obsługę szablonów dokumentów;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowej modyfkacji zadań, informacji o kontrahentach oraz indeksu magazynowego;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowego zatwierdzania przesyłek w firmie kurierskiej DPD;
 • Nowość! Dodano obsługę dodatkowych uprawnienień m.in. widok cen zakupu, wykresów sprzedaży, nieswoich rekordów itp;
 • Nowość! Dodano nowy mechanizm drukowania listy rekordów z obsługą podsumowań;
 • Rozbudowano obsługę planowania tras;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.11.2

 • Nowość! Dodano obsługę firmy kurierskiej DPD;
 • Nowość! Dodano obsługę mapy Google, m.in. podglądu lokalizacji kontrahentów;
 • Nowość! Dodano wewnętrzny komunikator;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia dowolnie wielu numeracji dla dokumentów tego samego typu;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji dokumentów przydzielonych do pracowników;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji dla każdego z magazynów;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Poprawiono generowanie paragonów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.10.5

 • Nowość! Pełna obsługa Windows 10;
 • Nowość! Pełna obsługa OS X 10.11 El Capitan;
 • Nowość! Nowe skórki: Copper + 3 skórki dla Windows 10;
 • Dodano mechanizm rozliczania dokumentów;
 • Dodano możliwość wykonywania zwrotów wpłat i przelewów;
 • Dodano obsługę grup towarowych;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Poprawiono generowanie paragonów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano nowe importy dokumentów, m.in. Symfonia Handel i Makro;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla pracowników;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Wprowadzono w module Magazynowym status produktów, oraz realizacji pozycji w zamówieniu;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • Dodano możliwość automatycznego wyświetlenia pełnego opisu produktu w momencie jego dodawania do dodkumentu;
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych do dokumentów magazynowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.13

 • Nowość! Dodano globalną wyszukiwarkę;
 • Nowość! Dodano obsługę nowych formatów importu;
 • Nowość! Dodano ceny zakupu w indeksie produktów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.7

 • Nowość! Dodano obsługę nowych formatów importu produktów do Zamówień, Faktur i dokumentów magazynowych;
 • Nowość! Dodano integrację z firmą kurierską: DHL;
 • Nowość! Dodano integrację z firmą Postivo pozwalającą na wysyłkę listów i faksów wprost z programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.29

 • Nowość! Dodano możliwość hurtowej zmiany cech produktów na dokumentach sprzedażowych, magazynowych i zamówieniach;
 • Nowość! Dodano obsługę importu produktów do Zamówień;
 • Nowość! Dodano integrację z firmami kurierskimi: Siódemka i K-EX;
 • Rozbudowano! Import produktów do faktur i dokumentów magazynowych pozwala na określenie cennika i magazynu;
 • Poprawiono synchronizację z kalendarzami Google i Live;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.22

 • Nowość! Dodano możliwość importu pozycji (produktów/usług) w obrębie faktury lub dokumentu magazynowego;
 • Nowość! Dodano obsługę importu danych wprost z plików Excela (XLSX oraz XLS);
 • Nowość! Dodano obsługę importu faktur w formacie XML programów firmy Firmatec;
 • Nowość! Dodano obsługę importu danych z plików tekstowych tabelarycznych (format m.in. programu Subjekt);
 • Nowość! Dodano możliwość wydruku potwierdzenia wydania;
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych; Zaliczka końcowa wystawiana jest z numeracją faktur standardowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.15

 • Nowość! Dodano możliwość tunelowania połączeń do baz danych poprzez SSH;
 • Nowość! Dodano możliwość przechowywania załączników na serwerach SFTP;
 • Nowość! Dodano 3 sposoby wystawiania faktur zaliczkowych ;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji z kalendarzami Google i Live w środowisku Windows;
 • Nowość! Dodano możliwość importu kontrahentów oraz wielu faktur jednocześnie w formacie EDI++;
 • Nowość! Dodano możliwość importu faktur w formacie XML programu RAKS;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego drukowania paragonów w formacie IN z serwerów FTP i SFTP;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.8

 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia cenników walutowych ;
 • Nowość! Dodano wsparcie dla drukarek fiskalnych firmy Innova (dla Windows oraz OS X);
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania paragonów wprost do Zamówień;
 • Nowość! Dodano możliwość wyszukiwania modułów;
 • Nowość! Dodano możliwość sprawdzania, czy są dostępne aktualizacje do programu;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego drukowania paragonów na podstawie plików IN (zgodnych z BSX Printer);
 • Poprawiono import zamówień z Allegro;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.1

 • Nowość! Dodano obsługę kas fiskalnych firmy Posnet (Neo, Neo EJ, Bingo, Bingo HS EJ, Mobile, Combo, Mobile HS EJ);
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu faktur do formatów XML, CSV oraz EDI++;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu zamówień do formatów XML oraz CSV;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu bazy kontrahentów do formatów XML oraz CSV;
 • Nowość! Dodano możliwość importu zamówień w formacie XML (BSX), CSV (Amazon), CSV (eBay), XML (Allegro);
 • Nowość! Dodano możliwość wyboru oddziału podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych itp.;
 • Nowość! Dodano możliwość wyświetlenia podglądu dokumentu wprost z listy rekordów;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP i KW dla dokumentów sprzedażowych;
 • Nowość! Dodano okienko z prośbą o podanie ilości w momencie dodawania produktu do dokumentu;
 • Nowość! Dodano mechanizm pobierania numeru tabeli NBP, z której pochodzą kursy walut;
 • Nowość! Dodano opcję zmiany kolejności wyświetlania symbolu waluty na dokumentach handlowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.5.4

 • Nowość! Dodano możliwość importu faktur w formatach XML oraz EDI++ (EPP);
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia relacji pomiędzy produktami z poziomu faktury, zamówień oraz ofert;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia Szablonów wiadomości;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania różnych dokumentów z listy kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość uzyskania dostępu do kontrahenta z poziomu listy faktur, zamówień, ofert itp;
 • Poprawiono obsługę Shopera
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.29

 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia Spisu z natury;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania Not korygujących;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu wielu faktur do pojedynczego pliku PDF;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.27

 • Nowość! Dodano wsparcie dla systemu Windows XP;
 • Nowość! Dodano możliwość importu danych o kontrahentach z bazy programu RAKS;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji danych z inną bazą danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość kopiowania bazy w inne miejsce (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia lokalnego lusta dla zdalnych baz danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Google (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Microsoft Live (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Przyjazne nazwy folderów załączników;
 • Nowość! Dodano trzy nowe skórki;
 • Dodano możliwość określenia wersji językowej faktury na poziomie okna jej edycji;
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomość SMS dla dowolnej grupy odbiorców z każdej listy rekordów (okna faktur, zamówień, zgłoszeń itp.)
 • Dodano możliwosć listowania różnego rodzaju rekordów dla zadanego dnia (np. zamówień, ofert, korespondencji itp.)
 • Poprawiono obsługę Płatności, wyciągów bankowych, dokumentów KP i KW;
 • Poprawiono raporty VAT;
 • Poprawiono szablony dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.13

 • Nowość! Rozszerzona obsługa wtyczek (ang. plugins), dająca duże możliwości dla zewnętrznych developerów;
 • Nowość! Dodano możliwość ustawienia tła dla szablonów faktur;
 • Nowość! Dodano możliwość zdefiniowania konkretnego dnia dla Dokumentów w obrocie;
 • Nowość! Dodano obsługę nowych uprawnień (eksport, import danych);
 • Nowość! Nowy sposób wyświetlania pól formularzy dla adresów zagranicznych;
 • Nowość! Dodano możliwość edycji konfiguracji baz danych dostępnych na liście;
 • Nowość! Dodano import wyciągów bankowych dla banku PKO BP;
 • Poprawiono mechanizm wyciągów bankowych oraz dokumentów KP/KW;
 • Poprawiono raporty VAT;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.7

 • Nowość! Nowy moduł Rozliczenia kontrahentów;
 • Nowość! Dodano mechanizm eksportu danych do formatów XML i CSV;
 • Nowość! Dodano funkcję eksportu danych do programów księgowych Mała Księgowość Rzeczpospolitej i R2KSIĘGA;
 • Nowość! Dodano funkcję importu danych z programu Muflon Sekretariat;
 • Nowość! Nowe okno Stawki i Współczynniki;
 • Nowość! Rozszerzono mechanizm Reguł;
 • Nowość! Wbudowano nowy interpreter i język programowania LangBSX (na potrzeby reguł, pisania wtyczek itp.);
 • Poprawiono obsługę dokumentów KP i KW;
 • Poprawiono raporty (w tym Rejestr VAT i Rejestr Dokumentów);
 • Poprawiono mechanizm faktur cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.30

 • Nowość! Import do Książki Korespondencji;
 • Nowość! Mechanizm importu z zewnętrznych baz danych SQL;
 • Nowość! Obsługa numerów seryjnych w gospodarce magazynowej;
 • Nowość! Nowe szablony w Zamówieniach, Ofertach i Dokumentach magazynowych;
 • Dodano możliwość ukrycia cen i rabatów w ofertach;
 • Dodano możliwość ukrycia cen w dokumentach magazynowych;
 • Dodano możliwość umieszczenia dodatkowego opisu na fakturach;
 • Dodano możliwość umieszczenia na fakturze i w dokumentach magazynowych numerów seryjnych;
 • Dodano możliwość duplikownia produktów na magazynie;
 • Dodano możliwość dodania produktu do magazynu z zerowym stanem początkowym;
 • Poprawiono obliczanie cen sprzedaży w indeksie produktów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.23

 • Nowość! Możliwość dodawania własnych pól do produktów, kontrahentów, zadań itp;
 • Nowość! Nowy szablon faktur oraz nowe szablony zamówień;
 • Poprawiono obsługę faktur walutowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.16

 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do danych o kontrahencie z dowolnego okna programu;
 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do zaplanowanych zadań z dowolnego okna programu;
 • Poprawiono wygląd niektórych elementów interfejsu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.9

 • Nowość! Wbudowano zintegrowany system Pomocy Zdalnej (Pulpitu zdalnego) w ramach darmowego wsparcia technicznego;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia dodatkowych numeracji dokumentów (np. oddzielnej numeracji dla wybranego oddziału lub użytkownika);
 • Nowość! Dodano możliwość wystwiania dokumentów na podstawie danych z oddziału;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia produktów złożonych;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania faktury do wielu zamówień jednocześnie;
 • Nowość! Dodano możliwość przechowywania dodatkowych informacji o kontrahentach (PESEL, nr. dowodu osobistego itp.);
 • Poprawione wystawianie faktur RR;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.23

 • Nowość! Dodano możliwość kategoryzowania kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia cyklicznych dokumentów sprzedażowych dla całych kategorii kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowego zatwierdzania dokumentów sprzedażowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.16

 • Nowość! Dodano obsługę importu danych z baz CEIDG oraz (GUS);
 • Nowość! Dodano możliwość kategoryzowania faktur, zamówień oraz ofert;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.3

 • Nowość! Dodano obsługę cyklicznych dokumentów sprzedaży (faktury cykliczne);
 • Nowość! Dodano obsługę dowolnie wielu Kas oraz sposób przyjmowania wpłat (przelew, czek, gotówka itp.);
 • Nowość! Dodano funkcję hurtowego drukowania kopert i etykiet z adresami;
 • Nowość! Zmiany w interfejsie - nowe ikony oraz zmiany w układzie menu;
 • Nowość! Nowy mechanizm kopiowania pozwalający na kopiowanie pomiędzy sobą faktur, zamówień, danych kontaktowych itp.;
 • Poprawiono obsługę bazy danych SQLite;
 • Poprawiono szablony faktur;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.1.19

 • Nowość! Mechanizm tworzenia Reguł; pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, SMS oraz wykonywanie innych czynności w różnych specyficznych sytuacjach, np. w momencie zatwierdzania dokumentu, zapisania go itp.
 • Nowość! Dodano dwa nowe szablony faktur;
 • Nowość! Dodano obsługę przechowywania danych w chmurze BinSoft lub u jednego z partnerów;
 • Poprawiono obsługę polskich znaków w bazie Firebird;
 • Poprawiono obsługę drukarek fiskalnych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.1.12

 • Nowość! Dodano obsługę baz danych MS SQL w środowisku OS X;
 • Nowość! Dodano moduł Zarządzania modułami;
 • Rozbudowano mechanizm uruchamiania zewnętrznych skryptów;
 • Dodano możliwość zwijania listy produktów w fakturach, zamówieniach, ofertach itp.
 • Przeniesiono kod kreskowych na wydrukach dokumentów do stopki;
 • Poprawiono obsługę protokołu Posnet;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.12.21

 • Nowość! Obsługa importu indeksu produktów wraz ze stanami magazynowymi z plików CSV;
 • Nowość! Przebudowany import bazy kontrahentów z plików CSV;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.12.15

 • Nowość! Obsługa wtyczek (możliwość tworzenia własnych rozszerzeń do programu);
 • Nowość! Obsługa Remanentów w magazynie;
 • Nowość! Możliwość wystawiania faktur walutowych z magazynów w innych walutach;
 • Nowość! Możliwość przesunięcia magazynowego pomiędzy magazynami prowadzonymi w różnych walutach;
 • Nowość! Import danych kontrahentów z plików CSV;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury bez dostępności produktu na magazynie;
 • Poprawiona skróty klawiszowe w środowisku OS X;
 • Poprawione zgłoszone błędy;
 • Poprawiona stabilność w środowisku OS X i Windows;

Wersja 14.11.12

 • Nowość! Obsługa sieciowych drukarek fiskalnych (połączonych do sieci lokalnej LAN);
 • Nowość! Możliwość oznaczania rekordów w bazie danych;
 • Nowość! Moduł Rejestru Korespondencji;
 • Poprawiona obsługa raportów oraz edytora wydruków;
 • Poprawiona obsługa eksportu do plików PDF (przezroczystość grafiki, zawijanie tekstu);
 • Poprawione zgłoszone błędy;
 • Poprawiona stabilność w środowisku OS X;

Wersja 14.10.2

 • Nowość! Wbudowana obsługa lokalnych baz danych Firebird (w systemie Windows; domyślnie zastępuje SQLite);
 • Nowość! Obsługa baz danych Interbase;
 • Nowość! Nowe skórki w programie: Systemowy, Zielony, Pomarańczowy i Nowoczesny;
 • Nowość! Nowy system powiadomień w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Nowy panel wykresów w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Pierwsza wersja Podręcznika użytkownika;
 • Nowość! Kreator Pierwsze kroki;
 • Nowość! Dodano podpowiedzi w oknach z tabelami;
 • Możliwość hurtowej zmiany statusu Płatności i Wysłania w dokumentach sprzedażowych;
 • Poprawa wydajności programu w środowisku Windows;
 • Optymalizacja połączeń z zewnętrznymi bazami danych;
 • Poprawiony kreator tworzenia bazy danych;
 • Poprawiony kreator otwierania baz danych;
 • Poprawiony mechanizm wysyłania wiadomości e-mail;
 • Usunięto zgłoszone błędy;
 • UWAGA! Od tej wersji aplikacja nie obsługuje systemu Windows XP;

Wersja 14.9.15

 • Nowość! Obsługa kampani mailingowych i SMS-owych (w tym możliwość wysyłania masowych korespondencji);
 • Nowość! Możliwość wysyłania dokumentów na adres e-mail wprost z okna podglądu wydruku;
 • Nowość! Obsługa serwerów pocztowych (wysyłanie) - obsługa protokołów SSL i TLS;
 • Nowość! Obsługa protokołu Posnet (drukarki fiskalne) na systemie Mac OS X;
 • Nowość! Możliwość drukowania wezwania do zapłaty oraz wezwania przedsądowego; Automatyczne naliczanie ustawowych odsetek;
 • Nowość! Nowy panel Podsumowania - pozwalający na sumowanie faktur oraz innych dokumentów wprost z listy rekordów;
 • Nowość! Możliwość eksportu tabel bezpośrednio do formatu Excela, z zachowaniem formatowania kolumn itp;
 • Nowość! Możliwość dodawania grafiki oraz szerszego opisu w przygotowywanych ofertach;
 • Dodano możliwość eksportu listy rekordów do formatów CSV, HTML oraz PDF;
 • Dodano możliwość drukowania Pokwitowania zwrotu paragonu;
 • Dodano możliwość ręcznego ustawienia adresu klienta mpFirma;
 • Dodano blokadę wielokrotnego uruchomienia aplikacji w środowisku Windows;
 • Dodano nowe rodzaje możliwych do wygenerowania raportów;
 • Poprawiono generowanie dokumentów PDF;
 • Poprawiono obsługę baz danych: MS SQL, PostgreSQL, Firebird;
 • Poprawiono obsługę wbudowanego serwera TCP/IP;
 • Poprawiono mechanizm automatycznego budowania sieci firmowej;
 • Poprawiono wykresy słupkowe widoczne w oknie głównym;
 • Poprawiono mechanizm numeracji dokumentów;
 • Poprawiono stabilność i wydajność;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.9.1

 • Nowość! Nowy moduł automatycznych aktualizacji modułów;
 • Poprawiono stabilność i wydajność, szczególnie w środowisku Mac OS;
 • Usunięteo zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.20

 • Nowość! Nowy moduł Raporty i statystyki;
 • Nowość! Możliwość drukowania wielu faktur jednocześnie;
 • Nowość! Kalkulator Reszty w oknie sprzedaży detalicznej;
 • Przebudowane okno przycisków Szybkiego uruchamiania;
 • Dodano możliwość przypisywania skrótów klawiszowych do przycisków szybkiego uruchamiania;
 • Poprawiono działanie funkcji "Pełny ekran" w systemie Windows;
 • Poprawiono usunięte błędy;
 • Poprawiono stabilność programu;

Wersja 14.8.13

 • Nowość! Dodano nową (dmyślną), jasną skórkę!
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania faktur w języku angielskim;
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania faktur na drukarkach fiskalnych, które taką funkcję oferują;
 • Nowość! Dodano podgląd Produktów w obrocie dla dokumentów sprzedażowych;
 • Nowość! Dodano rozbudowany mechanizm Uprawnień dla użytkowników; Indywidualne nadawanie uprawnień i/lub grupowe uprawnienia;
 • Nowość! Dodano przycisk Testowania połączenia w oknach Otwierania oraz Tworzenia baz danych;
 • Nowość! Dodano mechanizm raportowania wszystkich zmian dokonywanych w rekordach;
 • Nowość! Dodano dodatkowe okno pozwalające użytkownikom na zmianę swoich haseł oraz numerów telefonów do powiadomień;
 • Nowość! W oknie wprowadzania produktów na dokumentach zakupowych dodano możliwość definiowania cen sprzedaży;
 • Nowość! W oknie wprowadzania produktów w dokumentach sprzedażowych dodano podgląd kolejki dostaw, z których dane produkty zostaną sprzedane oraz możliwość samodzielnego wybrania dostawy;
 • Poprawiono obsługę drukarek fiskalnych, w tym obsługę drukarek z poziomu dodatkowych stanowisk;
 • Poprawiono obsługę czytników kodów kreskowych; Zaimplementowano dodatkową obsługę bezpośrednio w oknach Faktur, Zamówień, Dokumentach magazynowych i Ofertach;
 • Poprawiono obsługę magazynu, bilansu otwarcia, edycji produktów;
 • Poprawiono instalator aplikacji, aby instalował tylko 32- lub 64- bitową wersję Chromium;
 • Poprawiono wydajność programu; Wbudowano mechanizm odzyskiwania pamięci nieużywanych modułów i okien; Lepsza obsługa połączeń z bazami danych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.6

 • Nowość! Faktury zaliczkowe;
 • Nowość! Mechanizm automatycznego, cyklicznego tworzenia kopii bezpieczeństwa;
 • Nowość! Funkcja Wykonaj skrypt pozwalająca na uruchamianie zewnętrznych skryptów/pluginów;
 • Nowość! Natywne menu pod systemem Mac OS;
 • Rozbudowano mechanizm importu danych z różnych źródeł;
 • Poprawiono mechanizm odzyskiwania z kopii bezpieczeństwa; Możliwość odzyskiwania poszczególnych tabel bazy danych;
 • Poprawiono wydajność (znacząca redukcja obciążenia procesora);
 • Poprawiono liczne elementy graficzne;
 • Poprawiono zgłoszone błędy;

Wersja 14.7.30

 • Nowość! Rozbudowa modułu wiadomości SMS. Możliwość odbierania wiadomości SMS, sprawdzania statusu doręczenia, wysyłania powiadomień do zdarzeń;
 • Nowość! Wsparcie dla drukarek fiskalnych firmy Novitus w środowisku Mac OS;
 • Nowość! Kolejkowanie paragonów; Możliwość drukowania dokumentów fiskalnych z innych stanowisk komputerowych;
 • Nowość! Pełna obsługa czytników kodów kreskowych; Obsługa prefiksów i sufiksów;
 • Nowość! Zintegrowany serwer BSX usprawniający komunikację pomiędzy wieloma stanowiskami aplikacji;
 • Przebudowa i rozbudowa niektórych elementów menu; Menu Integracje, Urządzenia Fiskalne
 • Poprawione moduły Fakturowania, Zamówień i Ofert - obsługa magazynów, kodów kreskowych itp.

Wersja 14.7.23

 • Nowość! Zaawansowany edytor szablonów dokumentów; Umożliwia tworzenie wielu wariantów szablonów, dowolne modyfikowanie ich wyglądu itp.
 • Nowość! Obsługa loga firmy i drukowania loga na dokumentach oraz kopertach;
 • Nowość! Drukowanie kolumny z rabatem na dokumentach handlowych;
 • Nowość! Kalkulator odsetkowy; (Obsługa odsetek podatkowych, gospodarczych i dowolnych);
 • Nowość! Integracja z serwisem SMSAPI;
 • Nowość! Dodano funkcję importu danych na podstawie szablonów BSX Import;
 • Dodano możliwość ukrycia bocznego menu oraz dodano skróty do funkcji w menu głównym;
 • Poprawiona szablony wydruków;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.6.16

 • Nowość! Wbudowana obsługa Drukarek fiskalnych (zarówno w systemie Windows jak i Mac OS). Wsparcie dla protokołów Posnet i Thermal. mpFaktura to jedna z nielicznych aplikacji pozwalających na drukowanie paragonów w środowisku Mac OS X!
 • Nowość! Wbudowana obsługa serwera wydruku BSX Printer umożliwiająca obsługę wszystkich najpopularniejszych protokołów drukarek fiskalnych: Posnet, Thermal, Elzab, Novitus, Farex. Dzięki obsłudze BSX Printer możliwe jest wykorzystanie drukarki fiskalnej z dowolnie wielu stanowisk w firmie. Wraz z aplikacją mpFaktura (w środowisku Windows) zainstalowany zostaje serwer BSX Printer - w cenie licencji!
 • Nowość! Możliwość drukowania paragonów, wystawiania faktur do paragonów, fiskalizacji faktur;
 • Nowość! Możliwość dokonywania szybkiej sprzedaży detalicznej i błyskawiczne wystawianie paragonów;
 • Nowość! Obsługa nowego miejsca przechowywania załączników. Od teraz załączniki można przechowywać na serwerach z wykorzystaniem protokołu HTTP. Wraz z funkcją tunelowania umożliwia to korzystanie z baz danych i załączników na serwerach, których polityka bezpieczeństwa nie umożliwia zdalnego nawiązywania połączeń do FTP i serwerów SQL;
 • Nowość! Wyświetlanie podsumowanie oraz wykresu sprzedaży w oknie głównym programu;
 • Poprawiona obsługa wydruków, m.in. wydruk listy rekordów, wydruk faktur;
 • Poprawione obliczenia w fakturach, zamówieniach, ofertach - w przypadku dużej dokładności sztuk;
 • Poprawione dokumenty KP/KW, możliwość podpięcia dokumentów do faktury po jej zatwierdzeniu;
 • Poprawiona stabilność i wydajność zarówno dla systemów Windows jak i Mac OS;

Wersja 14.5.26

 • Nowość! Obsługa Magazynu (dowolnie wiele magazynów, magazyny walutowe, sprzedaż produktów z magazynu lub prostego indeksu produktów; dowolnie wiele cenników);
 • Nowość! Możliwość tworzenia i zarządzania dowolnie wieloma bazami danych;
 • Nowość! Obsługa baz lokalnych (SQLite) oraz zdalnych (MySQL, MariaDB, MS SQL, Firebird, PostgreSQL);
 • Nowość! Obsługa tunelowania HTTP/HTTPS (nawiązywanie połączenia do bazy MySQL dostępnej tylko lokalnie na danym serwerze);
 • Nowość! Nowy interfejs główny aplikacji ze statystykami sprzedaży;
 • Poprawiona obsługa faktur, numeracji dokumentów, kontroli numerów NIP itp.
 • Poprawiona stabilność i wydajność programu w systemach Mac OS;

Wersja 14.4.9

 • Nowość! Obsługa Faktur eksportowych, Faktur marża, Faktur WDT
 • Nowość! Obsługa różnych sposobów rozliczania: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, procedury marży
 • Poprawiona obsługa listy dokumentów
 • Poprawiona stabilność programu w systemie Mac OS

Wersja 14.3.29

 • Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpFaktura