B2B - wszystko, co powinieneś wiedzieć

B2B - wszystko, co powinieneś wiedzieć

B2B to model współpracy między firmami oraz systemy online do obsługi sprzedaży w relacji business to business. Współpraca B2B odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu i elektronicznych systemów wymiany informacji.

Krajowy System e-Faktur – jak wdrożyć KSeF?

Krajowy System e-Faktur – jak wdrożyć KSeF?

Przedsiębiorco, wiedziałeś, że już teraz możesz generować ustrukturyzowane e-faktury i korzystać z KSeF? Chociaż na dzień dzisiejszy KSeF to zadanie z gwiazdką – dla chętnych, to od 2024 r. będzie obowiązkowe bez względu na rodzaj firmy i branżę. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Sprawdź, jak działa KSeF i jak współpracuje z nim Twój program do faktur.

Mały podatnik – kim jest i jakie ma przywileje?

Mały podatnik – kim jest i jakie ma przywileje?

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody nie przekraczają określonego ustawą limitu. Wprowadzenie przez rząd SLIM VAT 3 wpłynie na zmianę dotychczas obowiązujących limitów, a to pociągnie za sobą zmianę liczby małych podatników. Czy małych podatników będzie więcej? Z jakich przywilejów mogą skorzystać? Dowiedz się więcej!

Dokument PZ – co powinien zawierać i jak go wystawić?

Dokument PZ – co powinien zawierać i jak go wystawić?

Prowadzenie magazynu wymaga właściwego zarządzania dokumentacją magazynową. Każdy ruch towarów w magazynie musi mieć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim dokumencie. WZ, PZ i PW to tylko niektóre z nich. Jak wystawić dokumenty magazynowe? Czym jest dokument PZ i co powinien zawierać?