Czym jest remanent?

Czym jest remanent?

Czym jest remanent?

Bez względu na aurę za oknem koniec roku to gorący okres dla każdego przedsiębiorcy. Kartki świąteczne do kontrahentów wysłane? Doskonale! Pora na remanent! Czy remanent robimy tylko na koniec roku? Jakie zasady obowiązują podczas sporządzania remanentu? Czy remanent i spis z natury to to samo? Czym remanent różni się od inwentaryzacji? Na samą myśl masz ciarki na plecach? Spokojnie, zaraz wszystkiego się dowiesz.

Remanent, spis z natury i inwentaryzacja – czym się różnią?

W potocznej polszczyźnie te trzy pojęcia: remanent, spis z natury i inwentaryzacja są stosowane wymienne, niemniej, nie oznaczają tego samego.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest pojęciem szerszym. Przez inwentaryzację bowiem rozumiemy wszystkie czynności rachunkowe niezbędne do sporządzenia spisu z natury. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, mówiąc prościej – ustalenie stanu majątkowego firmy. Więcej na temat inwentaryzacji znajdziesz tutaj..

Spis z natury

Spis z natury to jedna z metod przeprowadzania inwentaryzacji.

Na czym polega spis z natury?

Na policzeniu wszystkich aktów i umieszczeniu tych danych w odpowiednich kartach spisowych.

Co ważne, właśnie między spisem z natury a remanentem możemy postawić znak równości.

O obowiązkowej wycenie spisu z natury (remanentu) przeczytasz tutaj.

Remanent – co to takiego?

Szczegółowo remanent opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r.

Mówiąc najprościej, remanent to zestawienie ze sobą i porównanie danych z dokumentów księgowych i ewidencji firmy ze stanem faktycznym. Dzięki niemu być może odkryjesz braki lub nadwyżki magazynowe.

Czy muszę przeprowadzać remanent?

Tak, jeśli:

 1. Prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów
 2. Posiadasz takie aktywa jak:
  1. Towary handlowe
  2. Materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
  3. Półwyroby
  4. Produkcję w toku
  5. Wyroby gotowe
  6. Braki i odpady

Te wszystkie składniki majątku podlegają remanentowi.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem:

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie.

Pamiętaj, tutaj spis z natury = remanent.

Kiedy należy wpisać do księgi remanent?

Jesteś zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi remanentu:

 1. Na dzień 1 stycznia
 2. Na koniec każdego roku podatkowego
  Uwaga: Jeśli przeprowadziłeś remanent 31 grudnia – na koniec roku podatkowego, nie musisz przeprowadzać remanentu 1 stycznia. Remanent zamykający rok podatkowy będzie jednocześnie otwierającym nowy rok podatkowy, o ile stany nie uległy zmianie.
 3. Na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 4. W przypadku zmiany wspólnika
 5. W przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników
 6. W przypadku likwidacji działalności.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem:

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie.

Co ważne, jeśli posiadasz oprogramowanie sprzedażowo-magazynowe, program do faktur lub program magazynowy z możliwością przeprowadzania remanentu, możesz wykonywać go częściej – np. w trakcie trwania roku podatkowego skontrolować, czy Twoje stany magazynowe i rzeczywiste się zgadzają. Oprogramowanie dla firm, np. od BinSoft, pozwala na przeprowadzenie spisu z natury w dowolnym momencie i dowolną ilość razy. Co ważne – nigdzie nie wysyła Twoich wyników. Do KPiR możesz wpisać tylko obowiązkowy remanent.

O czym trzeba pamiętać podczas przeprowadzania remanentu?

Jeśli prowadzisz hurtownię śrub, śrubek, nakrętek i nitonakrętek… o dużej dawce cierpliwości. Natomiast niezależnie od tego jak dużo i jak małych elementów będziesz musiał policzyć, pamiętaj, w trakcie remanentu nie możesz przeprowadzać żadnych transakcji.

Program, w którym przeprowadzę remanent

Remanent (spis z natury) przeprowadzisz w każdym programie od BinSoft, który posiada moduł magazynowy:

 • mpFirma (program dla średnich i dużych przedsiębiorstw, rozwiązanie do kompleksowego prowadzenia biznesu),
 • mpFaktura (program dla średnich i małych firm),
 • abcFaktury i abcMagazynu (rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców, działalności jednoosobowych, małych firm, program do wystawiania faktur i/ lub obsługi magazynu).

Dalej nie czujesz się na siłach przeprowadzić remanent? Prowadzisz firmę w Polsce! Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych!

Udostępnij