Kod zawodu - druki rejestracyjne do ZUS dla przedsiębiorcy

Kod zawodu - druki rejestracyjne do ZUS dla przedsiębiorcy

Zdecydowałeś się założyć własną firmę? Gratulacje! Sprawdź, jakie kroki musisz podjąć, aby zarejestrować firmę w Polsce i dlaczego warto wybrać sprawdzone programy do jej prowadzenia.

Kody zawodu – od kiedy obowiązują?

Kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego podajemy od 16 maja 2021r. podczas rejestracji do ZUS (druki ZUS ZUA i ZUS ZZA). Dzięki wskazywaniu kodów mamy obraz zawodów funkcjonujących na rynku pracy. Ponieważ popularność pewnych profesji się zmniejsza oraz pojawiają się nowe, klasyfikacja jest aktualizowana mniej więcej co 2-3 lata.

Kody zawodu – kogo dotyczą?

Kod podaje płatnik składek, kiedy rejestruje do ubezpieczeń:

 • siebie (przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą)
 • pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
 • zleceniobiorcę.

Kod zawodu – podstawa prawna

O klasyfikacji zawodów mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Gdzie znaleźć kod zawodu?

Listę dostępnych kodów zawodu znaleźć można:

Kiedy podajemy kod zawodu na drukach do ZUS?

 • Kod zawodu podajemy na drukach ZUS ZUA i ZUS ZZA o charakterze zgłoszeniowym oraz składanych po 15 maja 2021r. za okres wsteczny.
 • Kod zawodu należy podać także:
  • Na dokumentach składanych w związku z korektą lub zmianą np. danych adresowych
  • W przypadku zmiany profilu głównego wykonywanej działalności.

Jaki kod powinien wskazać właściciel firmy?

Klasyfikacja kodów uwzględnia stanowiska dyrektorskie, kierownicze czy menedżerskie. W praktyce jednak właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych wybierają zupełnie inny kod zawodu – nie ten związany z zarządzaniem firmą, a taki, odpowiadający zwodowi wykonywanemu w ramach głównego kodu PKD działalności. Prowadzisz warsztat samochodowy? Zamiast wybrać kod wskazujący na dyrektora, raczej wybierzesz ten odpowiadający mechanikowi samochodów osobowych – 723105.

Jaki kod wybrać, jeśli mam więcej niż jeden zawód?

Jeśli wykonujesz więcej niż jeden zawód, kieruj się zasadą:

 • jeśli wykonywane przez Ciebie zawody wymagają kompetencji na różnych poziomach, wskaż ten związany z kompetencjami na najwyższym poziomie;
 • jeśli wykonywane przez Ciebie zawody wymagają kompetencji na tym samym poziomie, wskaż ten, którego zadania przeważają w Twojej codziennej pracy.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz pod koniec dokumentu rozporządzenia.

Co jeśli żaden zawód z listy do mnie nie pasuje?

Na końcu większości grup znajdziesz pozycję „…90… gdzie indziej niesklasyfikowaniu”, np.: „143990 – Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani”.

Co więcej, o wprowadzenie nowego kodu do klasyfikacji można także zawnioskować. Wnioskodawcami mogą być:

 • Ministerstwa i urzędy centralne
 • Związki zawodowe, stowarzyszenia itp.

Chociaż kod zawodu podajemy do celów statystycznych, wskazanie właściwego kodu jest obowiązkowe. Do innych obowiązków przedsiębiorcy należy m.in. wystawianie faktur, rachunków lub paragonów. Dowiedz się, jak robić to bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Pobierz i testuj sprawdzony program do faktur bez ograniczeń

Udostępnij