Mały podatnik – kim jest i jakie ma przywileje?

Mały podatnik – kim jest i jakie ma przywileje?

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody nie przekraczają określonego ustawą limitu. Wprowadzenie przez rząd SLIM VAT 3 wpłynie na zmianę dotychczas obowiązujących limitów, a to pociągnie za sobą zmianę liczby małych podatników. Czy małych podatników będzie więcej? Z jakich przywilejów mogą skorzystać? Dowiedz się więcej!

 1. Mały podatnik – definicja
 2. SLIM VAT 3 a limit małego podatnika VAT w 2023 roku
 3. Mały podatnik – przywileje
  1. Rozliczenia kwartalne
  2. Metoda kasowa rozliczenia VAT
  3. Jednorazowa amortyzacja
 4. Mały podatnik a CIT 9%

Mały podatnik – definicja

Definicję małego podatnika określa art. 5a pkt.20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych, zgodnie z którym:

mały podatnik - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Prowadzisz przedsiębiorstwo maklerskie? Zarządzasz funduszami inwestycyjnymi lub świadczysz inne tego typu usługi?

Jeśli tak, kwota prowizji lub wynagrodzenia za Twoje usługi nie może przekraczać wartości 45 000 euro.

Należy pamiętać, że przeliczenia kwot wyrażonych w euro na złotówki dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwoty są zaokrąglane do 1 000 zł.

SLIM VAT 3 a limit małego podatnika VAT w 2023 roku

Limity obowiązujące małego podatnika ustalane są zawsze na jeden rok. Wiąże się to m.in. ze zmieniającym się kursem euro. Pamiętajmy, że w ustawie podane są kwoty w euro właśnie. W 2023 r. limit dla małego podatnika VAT ma wzrosnąć z 1 200 000 euro w roku 2022 do 2 000 000 euro w roku 2023 w związku z wdrażanymi przez rząd zmianami w ramach SILM VAT 3. Biorąc po uwagę zasady przeliczenia wartości euro na złotówki, limit wyniesie 9 654 000zł. Dzięki temu więcej podatników będzie mogło skorzystać z metody kasowej, rozliczać VAT kwartalnie i uniknie przejścia na pełną księgowość.

Mały podatnik – przywileje

Status małego podatnika niesie ze sobą następujące przywileje:

 • Rozliczenia kwartalne
 • Wybór metody kasowej rozliczania VAT
 • Jednorazowa amortyzacja.

Rozliczenia kwartalne

Mały podatnik rozlicza się raz na kwartał – co trzy miesiące. Podatek VAT oraz zaliczki na podatek dochodowy płaci się 4 razy do roku:

 • do 20 kwietnia za I kwartał
 • do 20 lipca za II kwartał
 • do 20 października za III kwartał
 • do 20 stycznia za IV kwartał.

Metoda kasowa rozliczenia VAT

Metoda ta pozwala przedsiębiorcy rozliczyć się z urzędem skarbowym dopiero, kiedy sam podatnik otrzyma od kontrahenta wynagrodzenie za dostarczone towary lub usługi.

Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik ma prawo do zastosowania amortyzacji jednorazowej. Polega ona na tym, aby wydatek ująć w kosztach jednorazowo. Co ważne, kwota amortyzacji nie może przekroczyć 50 000 euro, a z jednorazowej amortyzacji mały podatnik może skorzystać każdego roku. Należy także pamiętać, że amortyzacja dotyczy środków trwałych klasyfikowanych w grupach 3-6 i 8, a więc samochody osobowe są z niej wykluczone.

Mały podatnik a CIT 9%

Mali podatnicy mogą skorzystać z obniżonej stawki CIT – 9%, pod warunkiem, że ich bieżące przychody inne niż z zysków kapitałowych nie przekroczą kwoty 2 000 000 euro netto. Wartość kwoty przelicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (najczęściej 2 stycznia) w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zmiany w związku z VAT SLIM mają z założenia dawać korzyści najmniejszym przedsiębiorcom. No cóż… polski przedsiębiorca płynie dziurawym kajakiem przez wzburzone morze, a rząd litościwie rzuca mu gąbkę do wylewania wody z kajaka… Oceńcie sami.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij