Marża i narzut – co to jest i czym się różnią?

Marża i narzut – co to jest i czym się różnią?

Marża i narzut to pojęcia ważne z punktu widzenia ustalania cen i negocjacji handlowych oraz obliczania rentowności firmy. Chcesz wiedzieć, jak policzyć marżę oraz jak policzyć narzut? Czym różni się marża od narzutu? Czytaj dalej!

 1. Marża – co to jest?
  1. Marża kwotowa a marża procentowa
   1. Marża kwotowa
   2. Marża procentowa
  2. Marża netto a marża brutto
   1. Marża netto
   2. Marża brutto
 2. Narzut – co to jest?
  1. Czy warto ustalać cenę sprzedaży na podstawie narzutu?
 3. Czym różni się marża od narzutu?
 4. Marża a narzut – kiedy stosować?
 5. Czy można sprzedać produkt ze 100% marżą?

Marża – co to jest?

Marża to różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu (lub wytworzenia) danego towaru, a więc zysk.

Marża pozwala nam ocenić rentowność poszczególnych produktów w naszej ofercie oraz opracować realny plan sprzedaży, którego wykonanie zapewni nam określony zysk na koniec miesiąca.

Marża kwotowa a marża procentowa

Marżę dzielimy ze względu na sposób wyrażenia:

 • Marża kwotowa
 • Marża procentowa

Marża kwotowa

Marża kwotowa wyrażona jest w konkretnej kwocie.

Jak obliczyć marżę kwotową?

Aby obliczyć marżę kwotową, od ceny, za którą sprzedaliśmy produkt, odejmujemy cenę, za którą go nabyliśmy.

Marża procentowa

Marża procentowa to jeden z najpopularniejszych wskaźników rentowności. Pozwala porównać zysk, jaki osiągnęliśmy ze sprzedaży towarów o różnych cenach.

Jak obliczyć marżę procentową?

Aby obliczyć marzę procentową, najpierw musimy wyliczyć marżę kwotową. Następnie marżę kwotową dzielimy przez cenę sprzedaży i mnożymy przez 100%.

marża procentowa = marża kwotowa/cena sprzedaży × 100%

Załóżmy, że kupiłeś produkt X za 8 zł i sprzedałeś go za 10 zł. Obliczmy, marżę procentową:

marża procentowa = (10-8)/10*100% marża procentowa = 20%

Marża netto a marża brutto

Marża netto

Marża netto to wskaźnik wykorzystywany do obliczenia dochodowości firmy.

Marża netto uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez firmę w danym okresie. Nie tylko te bezpośrednio związane z kupnem lub produkcją towaru, lecz także te związane z utrzymaniem biura.

Marża netto to stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży.

Marża brutto

Marża brutto to wskaźnik wykorzystywany do oceny sprzedaży przedsiębiorstwa. Podczas wyliczania marży brutto nie uwzględnia się kosztów pośrednich, takich jak opłaty za utrzymanie biura.

Narzut – co to jest?

Narzut to wskaźnik wykorzystywany do ustalania cen produktów.

Narzut to wyrażony w procentach stosunek zysku ze sprzedaży towaru do ceny jego zakupu. Jak obliczyć narzut?

narzut procentowy = (cena sprzedaży-cena zakupu)/cena zakupu × 100%

Obliczmy narzut procentowy dla naszego produktu X.

narzut procentowy = (10-8)/8 x 100% narzut procentowy = 25%

Czy warto ustalać cenę sprzedaży na podstawie narzutu?

Trudno powiedzieć. Narzut nie uwzględnia takich czynników jak popyt, bieżąca sytuacja na rynku, konkurencja itp.

Czym różni się marża od narzutu?

Mimo że marża i narzut to pojęcia często ze sobą mylone, różnica w ich definicjach jest znaczna. Marża i narzut to także inne wartości. Wróćmy do naszego przykładu. Marża wyniosła 20%, podczas gdy narzut - 25%.

 • Marża od narzutu różni się sposobem obliczeń.
 • Marża procentowa to stosunek zysku do ceny sprzedaży, a narzut – do ceny zakupu.
 • Marżę liczmy od góry, a narzut – od dołu.
 • Możemy mówić o marży kwotowej i procentowej, a w przypadku narzutu – częściej posługujemy się narzutem procentowym.

Aby porównywać marżę i narzut, należy brać pod uwagę marżę procentową i narzut procentowy. Możemy bowiem spotkać się z sytuacją, kiedy kwota narzutu i marży będzie dokładnie taka sama, ale procentowo będą to zupełnie inne wartości.

Marża a narzut – kiedy stosować?

Praktyka pokazuje, że narzut stosują raczej małe firmy. Wykorzystują narzut procentowy do ustalania cen produktów. W programach księgowych, aplikacjach do prowadzenia firmy i generowanych w nich raportach częściej spotkamy się z pojęciem marży.

Czy można sprzedać produkt ze 100% marżą?

Nie można. To niemożliwe z matematycznego punktu widzenia. Żeby marża wyniosła 100%, sprzedawca musiałby zarobić na produkcie więcej niż wynosi cena sprzedaży. Natomiast można sprzedać produkt ze 100% narzutem... Tylko, czy będziesz umiał obronić cenę?

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij