Zmiany w przepisach dla e-commerce 2023 - podsumowanie

Zmiany w przepisach dla e-commerce 2023 - podsumowanie

Zmiany w przepisach dla e-commerce zmusiły wielu przedsiębiorców do aktualizacji regulaminów sklepów internetowych. Upewnij się, że Twój e-sklep działa zgodnie z najnowszymi wytycznymi unijnymi oraz regulacjami polskiego prawa.

  1. Rękojmia a niezgodność towaru z umową
  2. Reklamacja 2023 r. – nowe zasady
    1. Jak sprzedawca może zrealizować reklamację?
    2. Reklamacja produktów cyfrowych

Rękojmia a niezgodność towaru z umową

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy przed kupującym za wady sprzedanego produktu. Jej zasady reguluje ustawa o prawach konsumenta.

Samo pojęcie rękojmi znane nam z kodeksu cywilnego zostało zastąpione przez odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową oraz przeniesione do wspomnianej ustawy o prawach konsumenta.

Konsument może zgłaszać niezgodność towaru z umową do 2 lat, licząc od dnia zakupu.

Reklamacja 2023 r. – nowe zasady

Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni. W tym czasie sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi kupującemu.

Jak sprzedawca może zrealizować reklamację?

Jeśli zasadność reklamacji zostanie uznana, sprzedawca może zaproponować:

  • wymianę towaru
  • naprawę towaru.

Dopiero, kiedy te okażą się nieskuteczne lub nieopłacane, możliwe jest odstąpienie od umowy lub obniżenie cen.

Koszty wysyłki reklamowanego produkty pokrywa sprzedawca!

Reklamacja produktów cyfrowych

Reklamacja darmowych produktów cyfrowych, np. e-booków lub grafik przekazywanych konsumentowi w załączniku wiadomości także jest możliwa.

Konsument, który w zamian za produkt cyfrowy zgodził się na przetwarzanie jego danych osobowych przez przedsiębiorcę, np. w celach marketingowych, ma prawo do ochrony.

Dowiedz się więcej o wpływie dyrektywy unijnej Omnibus na Twój sklep internetowy

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij